Luomutilat Suomessa

Luomutuotteiden kasvatuksesta on tullut Suomessa viime vuosina erityisen trendikästä. Omia tuotteita halutaan kasvattaa puutarhassa ja ikkunalaudoilla. Samalla myös luomutuotteiden suosiminen ostotilanteessa on kasvanut roimasti. Aikaisemmin luomun vähäiseen käyttöön vaikutti näiden elintarvikkeiden korkeat hinnat, mutta niiden tasaannuttua luomusta on tullut yhä useammalle arkipäivää. Myös luomutuet lisäsivät maatilojen halukkuutta siirtyä luomutuotantoon. Nyt tukien poistuttua jää nähtäväksi, miten muutos vaikuttaa luomutuotteiden määrään kaupoissa ja niiden hintoihin. Suomesta löytyy luomutiloja aivan eteläisimmästä Suomesta aina Lappiin asti. Suomesta löytyykin jo yli 5000 täyteen luomutuotantoon omistautuvaa maatilaa, mikä tarkoittaa sitä, että lähes 300 000 hehtaaria eli vähän alle 15% koko Suomen peltoalasta tuottaa luomukasviksia.

Luomutiloja koskeva lainsäädäntö

Luomutuotannossa olevat maatilat noudattavat koko EU:n alueen yhteisiä ohjeita. Sääntöjen noudattamista valvoo Suomessa Elintarviketurvallisuusvirasto EVIRA. Osa maatiloista myy kasvit sellaisena eteenpäin ja toiset taas jalostavat itse kasvattamistaan tuotteista elintarvikkeita myytäväksi joko suoraan tilalta tai kauppaavat niitä eteenpäin kauppojen ja ketjumyymälöiden hyllyillä myytäväksi.

Omaa jatkojalostusta valvoo Suomessa paikallinen ELY-keskus. Luomualkoholijuomien valmistusta ja tuotantoa taas valvoo Suomessa Valvira. Suomessa luomuun voi luottaa, sillä luomutilat tarkastetaan vähintään vuosittain. Näin varmistutaan siitä, että tuotteet ovat turvallisia kuluttajille, ja siitä, että ne ovat varmasti luomutuotteita. Kun tuote on luomua, sen pakkauksissa saa käyttää EU:n lehtimerkkiä, josta kuluttaja tietää, että tuote on tarkistettu. Lehtimerkin lisäksi pakkauksessa lukee tilan tarkistaneen toimijan tunnus, mikä lisää luotettavuutta. Jos tarkistuksessa havaitaan rikkeitä, tuotetta ei saa markkinoida luomuna ennen puutteiden korjaamista ja uuden tarkistuksen tekemistä.

Luomutuki

EU:hun liittyminen tarjosi monille maatiloille mahdollisuuden saada

erilaisia EU:n myöntämiä maataloustukia, myös luomutukea, mikä lisäsi kiinnostusta luomutuotannon aloittamiseen. Nyt uusia luomutukia ei enää myönnetä määrärahojen loppumisen vuoksi, minkä on uskottu hieman vähentävän uusien maatilojen halukkuutta siirtyä luomutuotantoon. Luomu on kuitenkin kuluttajien puolelta kysyttyä ja innostaminen luomutuotantoon olisi tärkeää ilmastomme ja ympäristömme tulevaisuuden turvaamiseksi. Koska kuluttajista on tullut entistä vastuullisempia, luomutuotteiden tarjoaminen parantaa usein tilan ja sen tuotteiden imagoa, joten alkuinvestointien tekeminen on usein järkevää jatkomahdollisuuksien kannalta.